Samen werken

Samen werken

Uw kind is het grootste deel van de dag bezig met schoolwerk. Daarbij is wereldoriëntatie het hart van ons onderwijs. Bijna alle vakken worden binnen onze thema’s aangeboden en alles hangt dus met elkaar samen. In dit ‘geheel’ leert uw kind zowel zelfstandig als samen te werken. Het samenwerken wordt sterk gestimuleerd door onze tweejarige stamgroepen. Het oudere kind kan het jongere kind bijvoorbeeld helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden die hij of zij al onder de knie heeft en leert daarbij zelf hoe het is om kennis over te dragen.