Privacy

Privacy

We gaan op de Noorderstroom zorgvuldig om met de privacy van onze kinderen Dit betekent dat wij alleen gebruik maken van persoonlijke gegevens als dit nodig is voor het onderwijs, de begeleiding van onze kinderen en de organisatie die daarvoor nodig is. U kunt op deze website een pdf-bestand van het privacyreglement downloaden. Hierin kunt u lezen hoe onze school omgaat met de registratie van persoonsgegevens.

Filmen en fotograferen

Onze school gebruikt Social Schools als ouderapp. Binnen deze app stellen ouders jaarlijks opnieuw hun privacyintellingen zelf in. Bij het aanmelden van een leerling vullen ouders op het aanmeldformulier van de school ook een toestemmingsverklaring in.

Beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden
Ouders/verzorgers wordt gevraagd om via Social Schools aan te geven of ze er wel of geen bezwaar tegen hebben dat hun kind op foto- of filmmateriaal voorkomt ten behoeve PR-gebruik (o.a. schoolgids, website, social media etc.) door de school.

Beeldmateriaal voor privégebruik
Filmen/fotograferen door ouders/verzorgers op school bijvoorbeeld bij vieringen of bij schoolactiviteiten zoals een schoolreisje mag mits het beeldmateriaal voor eigen privégebruik is, dus niet gepubliceerd wordt online via sociale media, en de privacy niet in het geding komt

Beeldmateriaal voor onderwijskundig gebruik en veiligheid
Zonder toestemming van de schoolleiding mogen leerlingen in schoolverband niet op foto of video worden vastgelegd. Als leerlingen in schoolverband via audiovisuele apparatuur worden vastgelegd dient dit slechts ten behoeve van onderwijskundig gebruik (lesstijl, taalgebruik, werkvormen van leraren, stagiaires) of de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen dan wel voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen. Opnames blijven in bezit van de schoolleiding en worden na verloop van tijd gewist tenzij het nodig is deze langer te bewaren (bijv. bij incidenten).