Tien essenties

Tien essenties

Natuurlijk gelden de wettelijke voorgeschreven kerndoelen voor het basisonderwijs ook voor jenaplanscholen, maar wij willen meer!

Op onze jenaplanschool leer je ook:

  • plannen
  • ondernemen
  • communiceren
  • presenteren
  • respecteren
  • zorgen
  • verantwoorden
  • reflecteren
  • creëren
  • samenwerken

We integreren deze essenties in onze dagelijkse bezigheden op school. De juiste begeleiding bij de ontwikkeling van deze vaardigheden draagt eraan bij dat uw kind na de basisschool een zelfverzekerde volgende stap kan zetten.