Stamgroepen

Stamgroepen

Op de Noorderstroom werken we vanuit tweejarige stamgroepen. Dat wil zeggen dat de acht jaargroepen zijn vervangen door groepen met kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar.

We kunnen de volgende stamgroepen onderscheiden:

  • Groep 1-2 (4, 5, 6 jaar)
  • Groep 3-4 (6, 7, 8 jaar)
  • Groep 5-6 (8, 9, 10 jaar)
  • Groep 7-8 (10, 11, 12 jaar)

Waarom werken we in stamgroepen met twee verschillende leerjaren?
Onze belangrijkste overwegingen hiervoor zijn:
• De stamgroepleerkrachten leren uw kind in twee jaar goed kennen en kunnen optimaal gebruik maken van hun professionele kennis.
• In een tweejarige stamgroep leert uw kind hoe het is om het ene jaar jongste en het andere jaar oudste te zijn. Deze rollen vragen andere vaardigheden en brengen verschillende verantwoordelijkheden met zich mee.
• Door de wisselende samenstelling van hun stamgroep, komt uw kind steeds met nieuwe groepsgenoten in contact. Openstaan voor nieuwe mensen en de vaardigheid nieuwe vriendschappen aan te gaan zorgt voor gemeenschappelijkheid. Wij kennen elkaar echt!

Alle stamgroepen hebben 1 of 2 stamgroepleerkrachten gedurende de week. De kinderen zijn de gehele dag (8.30-14.00 uur) in hun stamgroep met de vaste stamgroepleerkracht aan het werk. De stamgroepleerkrachten zijn voor ouders het vaste aanspreekpunt. Voor al uw kindgerichte vragen kunt u bij hen terecht.

Groep 1-2

  • Kikkers: Petra (maandag tm donderdag), Renske (vrijdag)
  • Guppies: Noriko (maandag tm vrijdag)
  • Salamanders:
  • Eenden: 

Waterdieren

Op de Noorderstroom vergelijken wij de ontwikkeling van uw kind tijdens de schooltijd graag met het steeds ‘groter’ worden van het water waarin uw kind leert ‘zwemmen’. Een beekje (groep 1-2) gaat over in een rivier, de rivier (groep 3-4) stroomt naar de zee en de zee (groep 5-6) mondt uit in de oceaan (groep 7-8). Om de groei die uw kind op de Noorderstroom doormaakt te symboliseren, draagt elke stamgroep de naam van een waterdier; van de kikker uit het beekje in groep 1/2, tot de walvis uit de oceaan in groep 7/8. Hoe groter het water, hoe meer keuzes, maar ook verantwoordelijkheden er zijn.