Relaties

Relaties

Binnen het jenaplanonderwijs staan drie soorten relaties centraal.

Met jezelf

Door te werken aan de relatie met zichzelf krijgt een kind inzicht in het eigen karakter, in de eigen manier van leren en ontdekt het zijn of haar kwaliteiten.

Met de ander

In relaties met de ander is het belangrijk dat een kind zijn rol in de stamgroep leert kennen en dat het deze rol verder ontwikkelt. Het kind leert zo anderen te respecteren en het leert te begrijpen dat het vanuit zijn of haar rol verantwoordelijkheid heeft voor het eigen gedrag.

Met de wereld

In de relatie met de wereld leert het kind wat zijn of haar plek is in de wereld en hoe de omgang met die wereld is.