Over de Noorderstroom

Over de Noorderstroom

Wij zijn de eerste jenaplanschool in Lent, gestart in januari 2024.
Onze groep 1-2 groeit door en er is elk jaar plaats voor 50 nieuwe kinderen. Ondertussen wordt voor ons een prachtig nieuw schoolgebouw gebouwd in de Hof van Holland in Nijmegen-Noord.

Over de naam van onze school

De Noorderstroom vindt zijn oorsprong in de twee woorden noord en stroom.

Noord
Noord verwijst naar de naam van de locatie, de school wordt gebouwd in de Hof van Holland in Nijmegen-Noord.

Noord staat ook voor het globaal aangeven van de richting waaruit de wind komt. De wind waait vanuit verschillende richtingen, kinderen komen vanuit verschillende achtergronden onze school binnen. In welke richting de wind waait is voor iedereen anders. Zoals ook elk kind op de Noorderstroom anders is en mag zijn. Ieder kind zal zijn eigen richting gaan bepalen in de jaren dat hij of zij op de Noorderstroom zit.

Stroom
Stroming; het zich in een bepaalde richting voortbewegen. Kinderen zijn zich aan het ontwikkelen op onze school. Dit zal niet bij elk kind gaan in een rechte lijn of een vloeiende beweging. De ontwikkeling van ieder kind gaat in een golfbeweging en soms ook in een wisselende stroomversnelling. De rivier zoekt altijd naar wegen om te kunnen blijven stromen.

Onze school ligt aan de Waal, een van de grote rivieren van ons land waar we in onze stad Nijmegen trots op zijn. De rivier de Waal heeft ons in deze regio veel gebracht.

Beeldmerk
Ons beeldmerk is een kompas, een kompas is een navigatie-instrument om de richting ten opzichte van het noorden te bepalen. Wij willen als school voor onze kinderen een kompas zijn, een navigatie-instrument, zodat onze kinderen leren hun eigen koers te bepalen ten opzichte van zichzelf, de omgeving en de maatschappij.

Wilt u graag meer weten over onze school? Kijk dan hier voor meer informatie over een kennismaking.