Contact met de ouders

Contact met de ouders

Op de Noorderstroom is communicatie en samenwerking met de ouders een groot goed. Openheid en transparantie zijn daarbij leidend en ouders mogen van ons verwachten dat wij hier prioriteit aan geven. Daarbij waarderen wij het natuurlijk als er sprake is van tweerichtingsverkeer.

Samenwerking

Als ouder kent u uw kind het beste en wij als school hebben de kennis van het onderwijs dat uw kind verdient. Daarom hecht de Noorderstroom grote waarde aan het contact tussen ouders en de school. We nemen de inbreng van ouders serieus en we geloven dat een samenwerking tussen de ouders en de school de beste manier is om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in zijn of haar schoolcarrière.

Oudergesprekken

Er zijn drie keer in het jaar gesprekken tussen de stamgroepleerkracht en de ouders. Ook uw kind neemt in principe deel aan deze gesprekken (vanaf groep 3). Het eerste gesprek rond de herfstvakantie is het welbevindengesprek. Dit gesprek is sterk gericht op het welbevinden en de betrokkenheid van uw kind en de start van het schooljaar. Tijdens de gesprekken in februari en juni kijken we naar de algehele ontwikkeling van uw kind en voeren hierover een voortgangsgesprek.

Ouderhulp

Iedere stamgroep heeft enkele contactouders. Deze ouders denken en organiseren mee als het gaat om stamgroepactiviteiten. Hierbij valt te denken aan: sintactiviteiten, kerstactiviteiten, de weekopening en het stamgroepsuitje aan het eind van het jaar. Contactouders kunnen ook een spreekbuis zijn voor nieuwe/andere ouders.