Medezeggenschap

Medezeggenschap

In de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen leerkrachten en ouders meedenken over het beleid van de school.

Over sommige onderwerpen wordt door de MR meebeslist. U kunt hierbij denken aan onderwijsinhoudelijke keuzes of bijvoorbeeld over de besteding en hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.

U kunt de MR bereiken door een e-mail te sturen aan: mr.noorderstroom@josephscholen.nl