Ons onderwijs

Ons onderwijs

Op de Noorderstroom vinden wij het belangrijk dat uw kind zichzelf, en de wereld om zich heen leert te begrijpen. We zien de school dan ook als een oefenplaats voor het leven van nu en van later. Binnen de kaders die wij geven, is er de vrijheid om jezelf te ontplooien en om zelfstandigheid te ontwikkelen. Nieuwsgierigheid speelt bij dit alles altijd een hoofdrol.

Leer jezelf kennen

Wij vinden het ook belangrijk dat er bij uw kind een goede balans is tussen de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We willen kinderen graag met een rugzak vol uiteenlopende vaardigheden en kennis over henzelf en de wereld de stap laten maken naar het voortgezet onderwijs. Uw kind krijgt op onze school de uitdaging en vakkundige begeleiding die nodig is voor een goede voorbereiding op de toekomst. Daarbij is het credo: samen bereik je meer dan alleen! Daarom is het onderwijs op onze school erop ingericht uw kind te leren samenwerken.

Jenaplan

De Noorderstroom is een jenaplanschool. Wij werken vanuit het concept van een vaste structuur met duidelijke kaders. Binnen deze kaders is er in het jenaplanonderwijs de vrijheid voor uw kind om te kunnen werken aan vaardigheden die niet alleen voor de schoolcarrière, maar ook juist voor het leven daarna waardevol zijn. Klik hier voor meer informatie over het jenaplanonderwijs dat wij geven.

Themagericht onderwijs

Op de Noorderstroom besteden we dagelijks expliciet aandacht aan rekenen, taal en wereldoriëntatie. We verbinden deze losse onderdelen met elkaar waardoor kinderen in samenhang leren en daarmee het grote geheel overzien met de wereld als basis. De overkoepelende thema’s waarvan wij op school gebruik maken, spelen hierbij een grote rol.

Het werken vanuit thema’s biedt een enorme meerwaarde in de manier waarop onderwijs gegeven kan worden: het wakkert nieuwsgierigheid aan en het vergroot de kennis van de wereld. Binnen de thema’s komen spelenderwijs veel leergebieden aan bod, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en biologie, maar ook taalvakken, wetenschap en techniek, beeldende vorming, tekenen, muziek en drama.

Per jaar worden er vijf thema's behandeld. Welk aspect van dit thema aan bod komt, verschilt per stamgroep, dit maakt het mogelijk om het thema te laten aansluiten op het niveau en de interesses die bij de verschillende leeftijdsgroepen horen. Zo wordt bij het thema ‘Echt Nederland’ in stamgroep 3/4 het onderwerp ‘Gezellige tradities’ behandeld. In stamgroep 7/8 is dat ‘Stem op mijn partij’.