Schooltijden

Tijden

Onze schooltijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30-14.00 uur.

De start van de dag: Tien minuten voor de start van de dag mogen de kinderen naar binnen. Wij vinden het fijn als de kinderen 08.25 uur in de groep zijn, zodat we op tijd samen de dag kunnen opstarten. 

5 gelijke dagen rooster

Van maandag tot en met vrijdag gaan alle kinderen van 8.30-14.00 uur naar school. De kinderen hebben gedurende de dag tweemaal een pauze moment samen met de leerkracht. In de eerste pauze eten de kinderen fruit (zelf meegenomen) en drinken ze water (vaste beker van school).     In de tweede pauze eten de kinderen een zelf meegebrachte lunch en drinken ze water. 

Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen: 

  • de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
  • de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Op de Noorderstroom gaan we uit van 940 lesuren op jaarbasis voor alle kinderen. 

De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.