Jaarplanning en vakantierooster

Nijmegen kent een regionaal vakantierooster. Voor alle basisscholen is dit gelijk. Er zijn naast de vakantiedagen nog enkele studiedagen gepland in het schooljaar. Tijdens deze studiedagen werkt het team gezamenlijk aan proffesionalisering op uiteenlopende gebieden. 

Schooljaar 2023-2024

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 16-10-2023 t/m 20-10-2023

Kerstvakantie: 25-12-2023 t/m 05-01-2024 

Voorjaarsvakantie: 12-02-2024 t/m 16-02-2024 (vrijdag 09-02-2024: 12.30 uur vrij)

2de Paasdag: 01 april 2024

Koningsdag: 27-04-2024 (in meivakantie)

Meivakantie: 29-04-2024 t/m 10-05-2024 (vrijdag 26-04-2024: 12.30 uur vrij)

Hemelvaart: 09-05-2024 (in meivakantie)

2de Pinksterdag: 20-05-2024

Zomervakantie: 08-07-2024 t/m 16-08-2024 (vrijdag 05 juli 12.30 uur vrij)

 

Studiedagen 

Op onderstaande studiedagen voor het schoolteam zijn alle kinderen vrij van school: 

Dinsdag 2 april 2024

Vrijdag 14 juni 2024

Vrijdag 5 juli 2024; vanaf 12.00 uur vrij!