Onze stamgroepen

 

Op de Noorderstroom werken we vanuit 2-jarige stamgroepen. Dat wil zeggen dat de acht jaargroepen zijn vervangen door groepen met kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Alle stamgroepen zijn voorzien van een waterdierennaam, dit is passend bij de locatie (aan de waal) en de naam (NoorderStroom) van de school. We starten in de groepen 1-2 met waterdieren die leven in een beekje, in de groepen 3-4 waterdieren die leven in de rivier, in de groepen 5-6 waterdieren die leven in de zee en uiteindelijk in de groepen 7-8 waterdieren die leven in de oceaan. 

We werken met de stamgroepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Gedurende de opbouwfase van de school zullen we soms op basis van ons leerlingenaantal tijdelijk andere keuzes moeten maken. (Denk hierbij aan verdeling jongen-meisje, leeftijd, ondersteuning van leerlingen in de stamgroep.) Het streven is om rond de 26 leerlingen per stamgroep in te delen. 

Stamgroep 1-2 (4, 5, 6 jaar)

Beek: 

  • Kikkers, Stamgroepleerkracht Petra Maassen (maandag tm vrijdag).

Stamgroep 3-4 (6, 7, 8 jaar)

Rivier: 

Stamgroep 5-6 (8, 9, 10 jaar)

Zee: 

Stamgroep 7-8 (10, 11, 12 jaar) 

Oceaan: 

Onze belangrijkste overwegingen:

  • De stamgroepleiders leren de kinderen in 2 jaar goed kennen en kunnen optimaal gebruik maken van hun professionele kennis en hun handelen.
  • Kinderen leren hoe het is om het ene jaar jongste en het andere jaar oudste te zijn. Deze rollen vragen andere vaardigheden en brengen verschillende verantwoordelijkheden met zich mee. 
  • Binnen de stamgroep gaan we niet om met verschillen, we gaan uit van verschillen.
  • Kinderen komen door wisselende samenstelling van hun stamgroep, steeds met nieuwe groepsgenoten in contact. Openstaan voor nieuwe mensen en de vaardigheid nieuwe vriendschappen aan te gaan zorgt voor gemeenschappelijkheid. Wij kennen elkaar echt!    Dit draagt bij aan een positieve sfeer en cultuur binnen onze school.

 

Stamgroepleerkrachten

Alle stamgroepen hebben 1 of 2 stamgroepleerkrachten gedurende de week. De kinderen zijn de gehele dag (8.30-14.00 uur) in hun stamgroep met de vaste stamgroepleerkracht aan het werk. De stamgroepleerkrachten zijn voor ouders het vaste aanspreekpunt. Voor al jullie kindgerichte vragen kunnen jullie bij hen terecht.