Ons team

Directie: 
Directeur: Patricia Cloosterman
Kwaliteitscoordinator: Renske de Jong
 
Stamgroepleerkrachten:
Petra Maassen (groep 1-2 Kikkers)
 
Ondersteuning:
Sjors Lamers (administratiefmedewerker)