Jenaplan

Samen werken, leven, spreken en vieren.

Je kiest voor onze jenaplanschool, omdat kinderen op onze school:

  • Samenwerken en elkaar helpen
  • Zich breed kunnen ontwikkelen (creatief, sociaal, cultureel, motorisch)
  • Goede resultaten halen (cognitief)
  • De ruimte krijgen om zelf te creëren en te ondernemen
  • Binnen duidelijke structuren de vrijheid krijgen die ze aankunnen
  • Laten zien dat zij zeer zelfstandig zijn
  • Verantwoording af kunnen en willen leggen over hun handelen
  • Worden betrokken bij de vormgeving van ons onderwijs
  • Kritische wereldburgers worden

Kinderen die van onze school komen hebben geleerd om te kunnen presenteren en reflecteren op zichzelf en hun opdrachten. 

Daarnaast hebben wij, zowel binnen als buiten, een uitdagende leeromgeving die kinderen aanzet tot leren, ontdekken en experimenteren.

Als ouder ben je bij ons ècht welkom en word je gezien als partner in het bieden van het best onderwijs aan jouw kind. 

Ben je nieuwsgierig naar hoe jenaplanonderwijs is, hoe jenaplanonderwijs eruit ziet op onze school, waar jenaplanonderwijs voor staat en gaat...

Kijk dan ook het filmpje "Wat is jenaplan" en kom kennismaken!

 

Relaties staan centraal

Relatie met jezelf:

Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich competent voelen.

Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.

Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.

Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan.

 

Relatie met de ander:

Kinderen ontwikkelen zich in een (stam-)groep met kinderen van verschillende leeftijden.

Kinderen leren samen met andere kinderen te werken, hulp te geven en ontvangen, en daarop terug te kijken.

Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de (stam-)groep en school. Op die manier komt iedereen tot zijn recht en kan welbevinden ervaren.

 

Relatie met de wereld:

Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties.

Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving.

Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te leren kennen.

Kinderen leren sprekend, spelend, werkend en vieren volgens een ritmisch dag (week-) plan.

 

Jenaplanessenties

Grondlegger van het jenaplansysteem is Peter Petersen uit het Duitse Jena. In 1924 probeerde hij een nieuwe vorm van onderwijs uit, waarbij hij kinderen van verschillende leeftijden samen in een groep zette. Eind jaren '40 van de vorige eeuw ontwiep hij een totaal opzet voor kinderen van 4 tot 18 jaar. In de jaren '50 en '60 ontstonden er verschillende janaplanscholen in Duitsland. 

De eerste Jenaplanschool in Nederland werd opgericht in 1962. Hiermee is jenaplanonderwijs een traditionele vernieuwer. Er zijn 210 jenaplanscholen aangesloten bij de NJPV met totaal ongeveer 45.000 leerlingen. Het concept heeft zich ruimschoots bewezen en wordt voor een grote groep kinderen en ouders als een zeer waardevolle vorm van onderwijs gezien waarbinnen de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen de basis vormen van het onderwijs.

Binnen het jenaplanonderwijs werken we aan 10 essenties. Een stevige basis waardoor onze kinderen met een goed gevulde rugzak hun toekomst tegemoet gaan. Met het ontwikkelen van deze essenties stimuleren wij dat kinderen na de basisschoolperiode met voldoende kennis en inzicht een goede volgende stap kunnen zetten, dit gunnen wij ieder kind.

Het gaat voor ons om het ontwikkelen van de vaardigheden: plannen, ondernemen, communiceren, presenteren, respecteren, zorgen, verantwoorden, reflecteren, creëren en samenwerken. 

Verder lezen over jenaplanonderwijs?

www.njpv.nl