Ouder-portal

Op de Noorderstroom maken wij gebruik van Social Schools als communicatiemiddel.

Waarom een app?

Korte lijntjes tussen ouders en stamgroepleerkrachten zijn voor beide partijen prettig. Het uitwisselen van privé-telefoonnummers en het vormen van whatsAppgroepen vinden sommige ouders en leerkrachten niet wenselijk. Social Schools is een prettig, gebruiksvriendelijk en AVG-proof alternatief. Social Schools gebruiken we voor, berichten, mededelingen of vragen. U kunt binnen Social Schools ook de privacy instellingen aangeven.

Verder gebruiken we Social Schools bijvoorbeeld bij een vraag om ouderhulp, of wat praktische informatie over stamgroepsactiviteiten. De stamgroepleerkracht kan foto’s delen van een groepsactiviteit, of een mededeling doen over een bepaald thema waar de groep aan werkt. 

Gesprekplanner

Een onderdeel van Socials Schools is het plannen van de 10-minutengesprekken. stamgroepleerkrachten zetten de uitnodiging uit om de gesprekken in te plannen. Bij het plannen van een afspraak bij meer dan 1 kind: Houd dan bij het plannen steeds 10 minuten aan tussen het eind van het ene, en het begin van het volgende gesprek. De stamgroepleerkracht stuurt via Social Schools een bevestiging dat de tijden vast staan.

Ziekmeldingen

Ouders kunnen via Social Schools ziekmeldingen of (tand)arts bezoeken ook direct doorgeven. Dit wordt dan automatisch in de administratie verwerkt en is voor de leerkrachten 's ochtends zichtbaar. Aanvragen van (bijzonder) verlof gaat via het aanvraag formulier (zie verlof aanvraag).

Vanuit leerplichtzaken is school verplicht bij regelmatig verzuim of te laat komen om dit te melden. Vanzelfsprekend heeft u voordat wij melden bij leerplicht eerst een gesprek met school.

Een paar afspraken voor het gebruik van Social Schools

  • We vinden het belangrijk dat communicatie tussen ouders en stamgroepleerkrachten vlot verloopt, maar stamgroepleerkrachten zijn natuurlijk niet 24/7 bereikbaar. Buiten hun werktijden om, kunnen zij Social Schools uitzetten. Verwacht daarom niet direct antwoord van een stamgroepleerkracht. Op niet werkdagen zijn stamgroepleerkrachten vrij.
  • De stamgroepleerkracht kan u persoonlijk een berichtje sturen. U kunt dan antwoorden. De stamgroepleerkracht kan ook een mededeling doen of een foto delen met alle ouders van de groep.
  • U kunt via Social Schools een bericht sturen aan de stamgroepleerkracht of indien u een afspraak wil maken. Afspraken zijn mogelijk op werkdagen tussen 14.45 - 17.00 uur, als team pauzeren wij van 14.00-14.45 uur.