Medezeggenschapsraad

In het Nederlandse onderwijs is een Medezeggenschapsraad verplicht. De MR bestaat uit personeel en ouders. In de MR kunnen leerkrachten en ouders meedenken over het beleid van de school. Over sommige onderwerpen beslissen ze ook mee zoals over onderwijsinhoudelijke keuzes, over de besteding en hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage enz. 

U kunt de MR bereiken door een e-mail te sturen aan: mr.noorderstroom@josephscholen.nl