Klachtenregeling

Indien u een vraag of klacht heeft kunt u terecht bij de stamgroepleider van uw kind.

Mocht dit gesprek niet een oplossing leiden dat kunt u per e-mail een gesprek aanvragen met de directeur van de Noorderstroom, Patricia Cloosterman (patriciacloosterman@josephscholen.nl).

Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan er een gesprek worden aangevraagd met de bestuurder van stichting Sint Josephscholen.

Als u na deze stappen toch nog een officiële klacht wil indienen, dan kunt u terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De Stichting St. Josephscholen is aangesloten bij deze onafhankelijke klachtencommissie, waaraan zowel ouders en leerlingen als personeelsleden een klacht kunnen voorleggen.

In het geval van een klacht, zal deze klachtencommissie een oordeel geven over de gegrondheid van de klacht en mogelijk adviseren over de te treffen maatregelen. Dit oordeel en de aanbevelingen gaan naar de bestuurder van de St. Josephscholen (het bevoegd gezag), die hierover uiteindelijk beslist.

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs is te bereiken via:

Postbus 85191

3598 AD Utrecht

info@onderwijsgeschillen.nl