Aanmelden

Voor alle ouders van de kinderen die starten op maandag 8 januari 2024 zal er tussen 1 en 22 december 2023 een kennismakingsgesprek worden gepland. De stamgroepleerkracht neemt eind november 2023 contact met jullie op. 

 

Stap 1: Oriënteren

Heeft u nog geen keuze gemaakt? Kom dan eerst naar een van onze informatie bijeenkomsten (zie 'kom kennismaken').

De Noorderstroom start maandag 08-01-2024 met 1 groep.                     Aanmelden bij Schoolwijzer kan voor groep 0-1-2-3.

De school zal in augustus 2025 het nieuwe gebouw aan Het Dick Boerrigterplein betrekken. Tot die tijd zitten wij tijdelijk in een vleugel van Basisschool de Boomgaard aan de Titiaanstraat 100 in Lent. 

 

Stap 2: Inschrijven bij Schoolwijzer

Schoolwijzer Nijmegen is het centrale aanmeldpunt waar u als ouder uw kind aanmeldt voor de basisschool. Schoolwijzer verdeelt de beschikbare plaatsen op de Nijmeegse basisscholen. Dit aanmeldproces noemen ze de matching en zorgt voor gelijke kansen voor elk kind. U kunt onderstaande link gebruiken:

www.schoolwijzernijmegen.nl

Na het ontvangen van een plaatsingsbrief van schoolwijzer neemt u contact op met school via een e-mail aan info.noorderstroom@josephscholen.nl 

U ontvangt dan een aanmeldformulier. U stuurt het compleet ingevulde aanmeldformulier samen met een kopie van ID van uw kind(eren) naar: 

Jenaplanschool de Noorderstroom

t.a.v. administratie

Titiaanstraat 100

6663PN Lent

Bij voorkeur verstuurt u de formulieren digitaal aan info.noorderstroom@josephscholen.nl

Zodra het formulier is ontvangen, worden de gegevens beoordeeld. Het kan zijn dat er nog aanvullende informatie nodig is. Indien dat nodig is, nemen wij contact met u op. Zodra uw kind goed in beeld is en uw kind geplaatst wordt, ontvangt u een bevestiging.

De definitieve bevestiging voor plaatsing ontvangt u uiterlijk binnen 6 weken (wettelijke termijn). Dit is vaak veel eerder. 

Ongeveer 4 weken voor de start van uw kind (start datum is de eerste schooldag na de 4de verjaardag) neemt de stamgroepleerkracht contact met u op voor het plannen van een kennismakingsgesprek. Ook maken we samen afspraken rondom het wennen op school.

Start jullie kind direct na de zomervakantie dan plannen we het kennismakingsgesprek graag in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar. Het wennen gebeurt dan direct in de groep vanaf de start na de vakantie.

 

Zij-instromers  (reeds gestart op een andere school)

Let op: aanmelden is nog niet inschrijven.

Indien u uw kind is gestart op een andere school is uw kind een zij-instromer. Ouders en school hebben recht op een onderzoeksperiode van ongeveer vier weken. Door het aanmeldformulier in te leveren geeft u de school toestemming voor dit onderzoek. Dit houdt in dat de school contact op zal nemen met de school waar uw kind nu zit of heeft gezeten en met andere betrokkenen/professionals. Na het afronden van dit onderzoek zal de school wel/niet overgaan tot inschrijving. Mocht blijken dat onze school niet passend is voor uw kind dan zal de school u helpen een passender plek te vinden. 

Na positieve afronding van de onderzoeksperiode zal uw kind definitief door onze administratie worden ingeschreven en krijgt u een digitaal bericht om u aan te melden voor onze digitale schoolomgeving.